Bakterier i mjölk Jonas Bergqvist


bakterier i mjölk

Source: https://foodpharmacy.se/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender-338-1160x710.jpg


Råd&Rön - Ostar, opastöriserade Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som är skadliga för människor. Det visar en ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt SVA. SVA har i studien fokuserat på att undersöka förekomsten mjölk zoonotiska bakterier i tankmjölksfilter. Med zoonotisk menas att bakterierna kan smitta från djur till människor. Syftet var att kartlägga hur vanligt förekommande dessa bakterier är i mjölken från kor, getter och får innan den når mjölktanken på gården. Detta är den första, bredare studie där skadliga bakterier i bakterier från svenska gårdar undersökts. garnier respons body lotion


1 2 3 4 5